Hovrätten för Västra Sverige har i dag meddelat dom angående mordet på en kvinna vid Temperaturgatan i Göteborg

Hovrätten för Västra Sverige har i dag meddelat dom angående mordet på en kvinna vid Temperaturgatan i Göteborg den 26 september 2010 (B 3014-11).