Hovrätten för Västra Sverige har i dag meddelat dom i det s.k. terroristbrottmålet (B 4645-10)

Hovrätten har i dag meddelat dom i målet mot de två personer som dömdes av Göteborgs tingsrätt den 8 december 2010 för stämpling till terroristbrott till fängelse fyra år. Till skillnad från tingsrätten har hovrätten ansett att åklagaren inte har styrkt sina gärningspåståenden. Hovrätten har därför ogillat åtalet mot båda personerna.