Hovrätten för Västra Sverige har i dag meddelat dom i mål från Värmlands tingsrätt där ett stort antal personer dömdes för olika former av ekobrott

Hovrätten har i dag meddelat dom i mål från Värmlands tingsrätt där ett stort antal personer dömdes för olika former av ekobrott. Hovrätten gör mestadels samma bedömningar som tingsrätten men gör vissa ändringar när det gäller brotts­rubricering och påföljd.