Hovrätten häktar misstänkt i Haparandamord

Hovrätten har, utifrån den bedömning av omständigheterna i målet som tingsrätten redovisat i sin dom och det som kom fram vid hovrättens häktningsförhandling, kommit fram till att det finns sannolika skäl för att den tilltalade gjort sig skyldig till mord enligt det som åklagaren nu påstår. Han har därför förklarats häktad.