Hovrätten meddelar dom i mål om försök till mord i Hallsberg den 3 oktober 2011.

En enig hovrätt har idag dömt en far och hans tre söner för försök till mord och bestämt påföljderna till fängelse i mellan sex år och sex månader och åtta år. Därutöver har hovrätten fastställt tingsrättens beslut om utvisning på tio år för två av männen.