Hovrätten oenig om jävig nämndeman

Hovrättsbeslut: Nämndemannen i narkotikamålet var även ordförande i polisstyrelsen på Gotland. Han har därmed varit jävig men hovrättspresidenten är skiljaktig och ogillar jävsinvändningen.

Rättsområde: Allmän straffrätt, Allmän processrätt