Hovrätten prövade inte uppsåtskrav – rättegångsfel

HD-beslut: Hovrätten dömde två av männen för skattebrott enligt 2 § skattebrottslagen. Hovrätten ansåg att de var legala företrädare och att de varit grovt oaktsamma. Men HD poängterar att bestämmelsen i skattebrottslagen ställer krav på uppsåt. Målet undanröjs och skickas tillbaka till hovrätten.

Rättsområde: EKO-brott