Hovrätten undanröjer tingsrättens dom i Södertäljemålet (mål B 7342-12)

En nämndeman var ledamot i Polisnämnden i Södertälje samtidigt som Södertäljemålet pågick vid tingsrätten. Svea hovrätt anser att nämndemannen var jävig, med hänsyn till hur information om målet behandlades vid nämndens sammanträden. Tingsrättens dom undanröjs därför. Det innebär att målet skickas tillbaka till tingsrätten för förnyad handläggning.