HQ saknar talerätt

HFD-dom: HQ AB:s intresse i egenskap av ägare till HQ Bank utgör inte ett sådant intresse som kan ge talerätt enligt 22 § förvaltningslagen.

Rättsområde: Bank och värdepapper, Förvaltningsprocessrätt offentlig