Husums Fabrik får nytt tillstånd

Mmd: Metsä Board Sverige får tillstånd att utöka produktionen vid Husums Fabrik men med fler villkor än tidigare. För första gången har verksamheten prövats utifrån miljöbalkens regler och högsta tillåtna nivåer för utsläpp till luft och vatten sänks för flera förorenande ämnen. Dessutom förbjuds användningen av svaveldioxid i verksamheten.

Rättsområde: Miljörätt