Huvudvärk godkänns som arbetsskada

Kammarrättsdom: Mannens kroniska huvudvärk efter olyckan på arbetet år 2003 godkänns som arbetsskada. Besvären debuterade i samband med händelsen och han har därefter varit sjukskriven.

Rättsområde: Arbetsskadeförsäkring