Hyresgäst med skällande hund tvingas flytta

En kvinna vars hund skällde så mycket att det störde grannarna tvingas nu flytta från sin hyresrätt.