I en promemoria från Finansdepartementet föreslås att de sänkta socialavgifterna för unga i högre gr

I en promemoria från Finansdepartementet föreslås att de sänkta socialavgifterna för unga i högre grad riktas mot de yngsta. Syftet är att minska ungdomsarbetslösheten genom att underlätta inträdet på arbetsmarknaden.