Illegal handel omsätter miljarder

Smuggling och handel med piratkopierade produkter är ett växande problem och bedöms omsätta cirka 15 miljarder kronor i Sverige varje år.