Illustratören förlorar rätten till Babblarna

Hatten Education fick förfoganderätten över de populära barnfigurerna Babblarna. Det slår Arbetsdomstolen fast i sin dom i dag.