Ingen ersättning för brandskada

Tingsrätten: De heta arbetena orsakade brandskador för 25 miljoner kronor. Entrepenören får dock ingen ersättning från ansvarsförsäkringen då man inte vidtagit några säkerhetsåtgärder. Istället gäller sedvanliga undtantag i försäkringsavtalet för grov vårdslöshet, medvetet risktagande och för arbete i strid med myndighets beslut.

Rättsområde: Försäkringsrätt, Fastighetsrätt