Ingen framgång för bolag vars namn påminner om Eniros

Hovrättsdom: Ett bolag är inte bundet av ett avtal som skulle ha ingåtts med ett annat bolag, vars namn är snarlikt Eniros nummerupplysningssite. Talan ogillas av båda instanserna.

Rättsområde: Fordringsrätt