Ingen framgång för The Ark i momsmål

Förvaltningsrättsdom: Bolaget tog ut sex procent moms på tidningen om bandet The Ark med dess nya cd-skiva. Men förvaltningsrätten anser att produkten utgör två separata delar och att beskattningsunderlaget ska delas upp utifrån marknadsvärdesprincipen.

Rättsområde: Mervärdesskatt