Ingen jämkning av ersättning till häktad

HD: Mannen häktades i Spanien och Sverige efter misstankar om egenmäktighet med barn, men friades senare från brottet. Hovrätten jämkade mannens ersättning för frihetsberövandena till noll eftersom hans eget agerande föranlett brottsmisstankarna. Men HD anser att det saknas skäl för att vägra eller jämka ersättningen.  

Rättsområde: Allmän processrätt