Ingen JO-kritik mot Skolverkets samarbete med Proffice

I arbetet med att legitimera lärare har Skolverket inlett ett samarbete med bemanningsföretaget Proffice. Samarbetet har anmälts till JO som nu, efter att ha gått igenom anmälningarna, inte riktar någon kritik.