Ingen landstingsersättning till sjukgymnasts vikarie

Hovrättsdom: Eftersom sjukgymnasten är helt och varaktigt förhindrad att arbeta har landstinget inte skyldighet att betala ersättning för behandlingar som utförs av en vikarie. Hovrätten fastställer i ett presidentavgörande tingsrättens dom.

Rättsområde: Allmän förmögenhetsrätt, Fordringsrätt, Förvaltningsrätt övrigt