Ingen livränta efter hästolycka

Kammarrättsdom: Kvinnan har inte rätt till livränta för kognitiva besvär och huvud- och nackvärk som hon hävdat uppkom efter hästolyckan. Kammarrätten finner till skillnad från underinstansen att nödvändigt samband saknas.

Rättsområde: Arbetsskadeförsäkring