Ingen påminnelseavgift för 18 år gammal skuld

Hovrättsdom: Mannen slipper betala påminnelseavgift och inkassokostnader för de böcker han beställde 1995 och 2001 men inte betalat. Inkassobolaget har inte lyckats visa att parterna avtalat om påminnelseavgift och inte heller att man skickat kravbrev eller upprättat amorteringsplaner.

Rättsområde: Utsökningsrätt