Ingen rättvis rättegång för pappa

Hovrättsdom: Bevisningen i målet bestod främst av en videouppspelning av pojkens berättelse och pappan fick inte ställa kompletterande frågor. Han har därför inte fått en rättvis rättegång och frias från misshandel av sonen.

Rättsområde: Brott mot person