Ingen sekretess för prisbilagor

Kammarrättsdom: Kommunen måste lämna ut prisbilagor i de inkomna anbuden. Även om ett av bolagen har begärt sekretess är skadebeskrivningen inte tillräckligt konkret eller preciserad.

Rättsområde: Offentlig upphandling, Yttrandefrihetsrätt