Inget brott mot reglerna att inte erbjuda mera jobb

AD-dom: Det kan inte krävas att en arbetsgivare ändrar organisationen för att deltidsanställda ska få högre sysselsättningsgrad. Handelsanställdas skadeståndstalan för kollektivavtalsbrott avslås.

Rättsområde: Arbetsrätt