Inget klander av stämmobeslut

Hovrättsdom: När bostadsrättsföreningen ändrade sina stadgar sänktes avgifterna för alla lägenheter utom en som istället fick sin månadsavgift höjd. Såväl tingsrätten som hovrätten anser att föreningsstämmobesluten varken strider mot generalklausulen i lagen om ekonomiska föreningar eller mot likhetsprincipen.

Rättsområde: Bostadsrätt