Inget skäl att förbjuda luktstörningar

MÖD: Miljö- och byggnadsnämnden hade inte skäl att förbjuda arbeten som medför utsläpp av styren och andra flyktiga organiska ämnen. För att minska luktstörningar finns det istället anledning att föreskriva skyddsåtgärder för bolagets båttillverkning. Målet återförvisas därför till nämnden för fortsatt handläggning.

Rättsområde: Miljörätt