Inget undantag från momsplikt

EU-domstolen: Undantaget från momsplikt i artikel 135.1 k i momsdirektivet omfattar inte en transaktion som avser leverans av obebyggd mark som uppstått till följd av rivning av en på marken befintlig byggnad.

Rättsområde: EG-skatterätt