Inget upphovsrättsskydd för datorprograms funktion

EU-domstolen: Ett datorprograms funktion, programspråk och filformat kan inte skyddas upphovsrättsligt. Det slår man fast i ett mål om intrång i upphovsrätten till vissa datorprogram och användarhandledningar.

Rättsområde: EG-immaterialrätt