Överklagar dom om lokförare med Asperger

Transportstyrelsen överklagar kammarrättens dom och passar även på att föreslå skärpta regler så att alla med diagnoser som ADHD eller Aspergers syndrom utestängs från lokförarjobb eller annat säkerhetsklassat arbete.