Inget vitesförbud i Google-tvist

Hovrätten: Företaget Antura hade stämt Canea för varumärkesintrång för att detta köpt Anturas varumärke som sökord på Google. I avvaktan på att dom i sak ska meddelas överklagade Antura tingsrättens beslut om att inte bevilja interimistiskt vitesförbud. Men även hovrätten har nu avslagit nu denna begäran om ett interimistiskt vitesföreläggande.

Rättsområde: Varumärkesrätt