”Inte helt fullständigt svar om lönesänkningar”

EXPERTREPLIK. Frågan om en generell lönesänkning för ett företag med kollektivavtal är mer komplicerad än vad som framkommer i Lag & Avtals expertsvar. Arbetsgivaren och den enskilde medarbetaren vid en arbetsplats som omfattas av kollektivavtal är lika fria att omreglera anställningsavtalet på samma sätt som redovisas i expertsvaret för icke kollektivavtalsreglerade anställningar, dock med iakttagande av eventuella regler om lägstlöner och tarifflöner. Det skriver Andreas Modig, chefsjurist på Transportföretagen, i en kommentar.