Inte olagligt att ta hunden

Hovrättsdom: En polack som renoverade en fastighet tog med sig en hund som kom inspringande på tomten. Tingsrätten dömde honom för egenmäktigt förfarande, men hovrätten friar. När hunden rymde var den inte längre i sin ägares besittning, skriver hovrätten.

Rättsområde: Egendomsbrott