Inte rätt besluta till nackdel för enskild

HFD-dom: Efter återförvisning för ny värdering av handlarens vapen fattade polismyndigheten beslut om inlösen till ett lägre belopp än enligt tidigare beslut. Men myndigheten har inte kunnat göra så eftersom beslutet är till nackdel för den enskilde i förhållande till tidigare beslut.

Rättsområde: Förvaltningsrätt övrigt, Förvaltningsprocessrätt offentlig