Inte rätt till friande dom vid preskription

HD-beslut: Åklagaren la ner åtalet på grund av åtalspreskription. Tingsrätten skrev av målet, men meddelade inte frikännande dom och hovrätten fastställde. HD gör samma bedömning och ändrar inte den fasta praxis som råder att preskriberade mål skrivs av.

Rättsområde: Allmän straffrätt, EKO-brott