Inte visat att Ålandsbanken lämnade felaktiga råd

Hovrättsdom: Mannen kan inte visa att Ålandsbanken lämnade felaktiga uppgifter om beskattningseffekter vid aktieförsäljning. Han har bevisbördan för påståendet och ord står mot ord.

Rättsområde: Bank och värdepapper, Skadeståndsrätt