Inte visat att kunden hävde avtalet

Hovrättsdom: Hustillverkaren har inte uppfyllt beviskravet för påståendet att det var kunden som hävde avtalet. Någon ersättning för nedlagda kostnader och förlust kan därför inte komma ifråga.

Rättsområde: Avtalsrätt, Entreprenadrätt, Fordringsrätt