Internationell migrationsrättslig konferens i Göteborg

För första gången sedan migrationsdomstolarna kom till 2006 arrangeras en internationell migrationsrättslig konferens i Sverige. Intresset har varit stort och konferensen är fulltecknad. Tvåhundra deltagare från de fyra svenska migrationsdomstolarna och Migrationsöverdomstolen, samt olika domstolar i Europa samlas den 21-22 november i Göteborg. Totalt är 27 länder representerade.