Internationellt upplägg för socialförsäkring underkänt i EU-domstolen

Det går inte att kringgå lagvalsreglerna i EU:s socialförsäkringsförordning ­genom att ha en formell arbets­givare i en annan EU-medlemsstat. I stället ska den som har den faktiska arbets­ledningsrätten anses vara arbets­givare. Det fastslog EU-domstolen i en dom rörande neder­ländska lastbils­chaufförer som ingått skenanställningsavtal med ett cyprio­tiskt bolag.