Internetleverantör får tvingas blockera webbplatser

Generaladvokaten: I ett förslag till förhandsavgörande slår nu EU-domstolens generaladvokat fast att en internetleverantör kan föreläggas att blockera sina kunders tillgång till en webbplats som kränker upphovsrätten. Ett sådant domstolsföreläggande måste dock ange konkreta blockeringsåtgärder och säkerställa en lämplig balans mellan de motstående intressen som skyddas av de grundläggande rättigheterna.

Rättsområde: IT-rätt, Immaterialrätt, EU-immaterialrätt