Internettjänsten för spridd för att vara företagshemlighet

Systemet för kemikaliehantering som Intersolia Ltd hade utvecklat var alltför spritt för att vara en företags­hemlighet, avgör Arbetsdomstolen.Där­emot var det fel av en tidigare anställd att ta med sig kunddatabasen till det nya bolaget.