IT-konsultindex för kvartal 2-2012

IT-konsultindex för det andra kvartalet 2012 har fastställts till 152,1. Det är en ökning med 0,1 % jämfört med kvartal 1-2012 då det uppgick till 151,9