Italiens fortsatta skydd av speloperatörer olagligt

EU-domstolen: EU-rätten utgör hinder för nationell lagstiftning rörande vadslagning och spel som kräver ett minsta avstånd mellan vadslagningsbyråer, när syftet är att skydda befintliga operatörers marknadsandelar.

Rättsområde: Inre marknaden, Fri rörlighet för tjänster