Italienska fredsdomare är arbetstagare

Italienska lekmannadomare ska ha rätt till semesterersättning, eftersom de är arbetstagare enligt EU-rätten.Enligt visstidsdirektivet kan det dock finnas objektiva grunder att sär­behandla de tidsbegränsat utsedda lekmannadomarna jämfört med ordinarie domare, eftersom det uppställs olika kvalifikationskrav samtidigt som de senare har större ansvar.Det fastslog EU-domstolen i ett mål mellan en fredsdomare och den italienska staten.