Italienska upphandlingsregler bröt mot EU-rätten

EU-dom: Det faktum att det handlade om två offentliga organ som ingått ett forskningsavtal om jordbävningsrisker, innebar inte att detta avtal var undantaget från EU:s upphandlingsregler. Det slår nu EU-domstolen fast i dom som rör Italien.

Rättsområde: EG-offentlig upphandling