Ja till långt löneavtal för industrin

AVTAL 2020. Både fack och arbetsgivare i industrin köper medlarnas förslag på ett långt löneavtal. Men om det blir några löneökningar i år är oklart.