”Jag kände mig lite grand som en flygledare”

Teknik. Förhandlarna intar allt från flygledarrollen vid ­skärmar i digitala träffar till propert klädda och välkammade mötesdeltagare på plats rent fysiskt.Avtalsförhandlingarna i pandemin är inte riktigt som de brukar vara. I och med Folkhälsomyndighetens rekommendationer har förhandlarna försökt att anpassa sina förhandlingar så att man sköter det som kan skötas på distans. Men flera förbund har fysiska möten som huvudspår, även om det finns möjligheter att kunna förhandla på distans.