Jägare som sköt mot skidåkare frikändes

Hovrätten har idag dömt i målet med älgjägaren som träffade älgen men också en skidåkare som avled. Hovrätten fastställde tingsrättens frikännande dom och ansåg alltså att jägaren inte varit oaktsam.