Jakträtt får skrivas in utan godkännande

Hovrättsbeslut: Att viltvårdsområdesföreningens godkännade av upplåtelsen av rätten till jakt saknas hindrar inte en inskrivning av jakträtten. Hovrätten gör därmed en annan bedömning än underinstanserna.

Rättsområde: Fastighetsrätt